V encuentro espirulinero

Sábado 7 noviembre
10h    Bienvenida
Mesa redonda experiencias cultivo (Problemas, descubrimientos, etc)
13h    Presentación del kit de plano inclinado
14h        Comida (Pizzas hechas al horno + ensalada variada)
16h    Resumen Ruta Francia otoño 2015
17:30 Desarrollo asociación: Qué se ha hecho – Cuentas 2015 – kits de cultivo – precio libre – Aspectos jurídicos legales
20h    1ra Parte Test ficocianina
20:30     Cena (sopa de miso – Verduras asadas)
23h    Actuaciones libres de luna nueva

Domingo 8 noviembre
10h    Entrega 1r concurso espirulinero
11h    Debate Red Espirulina (Enfoque, prespectivas, granjas espirulina, nodos, …)
13h    Filtrado espirulina fresca + test ficocianina
14h        Comida (Cata-degustación espirulina, paella)

Para los detalles logísticos se adjunta un mapa sobre como llegar. El sitio se encuentra entre los pueblos de Alguaire y Almenar (mucho más cerca de Alguaire) Están situado a 20 km de Lleida aproximadamente, dirección carretera de Vihella (N-230)

La comida se gestionarà con los que estemos allí presentes. ¡Si quieres traer algo para compartir será bienvenido!
Cualquier cosa a nivel logístico se puede consultar mediante el teléfono 652061472 (Elena)

Para más información: http://www.xarxaespirulina.cat/event/661/

Últims dies de l’espai web + concurs espirulinaire

Després de 5 anys treballant en aquest espai web migrem cap a http://www.xarxaespirulina.cat un noi espai web que permetrà donar resposta a les necessitats que va tenint la xarxa.

En breu anunciarem el tancament d’aquest espai, si voleu ja us podeu subsciure al nou web, baixant una mica, i deixant el vostre correu a “subscriptors”.

Per altra banda, tenim un gran plaer d’anunciar el primer concurs espirulinaire, hem fet una entrada especial a la nova web. Pots consultar-la aquí.

Concurs pel logo de la xarxa espirulina!

Per a Votar el logo:

http://www.e-encuesta.com/answer?testId=30dKThNybbY=

Fins el día 26 d’agost!!

CATALÀ [castellano abajo]

Penúltima entrada en aquest blog, quedarà la de comiat, i les següents aniran a http://www.xarxaesiprulina.cat
Concurs pel logo de la xarxa espirulina.

Aquí anem amb el terce intent, el definitiu, per crear un logo de la xarxa espirulina.
A continuació les bases del disseny:

El logotip:
Ha de servir per identificar la xarxa espirulina i els seus objectius. (objectius)
Donat el caràcter internacional es preferible que sigui sense lletra.
En cas de que hi hagi lletra s’ha de presentar en català i castellà (de moment).
Les lletres que poden aparèixer son:

 • Com a títol: xarxa espirulina // red espirulina
 • Com a subtítol: xarxa internacional de cultivadores d’espirulina per la sobirania alimentària. // Red internacional de cultivadores de espirulina por la sobiranía alimentaria.

Els tempos:
Es donarà fins el proper dia 20 d’agost per presentar propostes a través del correu electrònic: xarxaespirulina@moviments.net
Posteriorment es farà una revisió i es presentaran les propostes de forma pública
Del 23 al 26 d’agost es passarà a escollir el logotip mitjançant la votació (mitjançant alguna plataforma virtual que ja es concretarà).
El logotip més votat serà l’escollit.

[CASTELLANO]

Concurso para el logo de la red espirulina.

Aquí llega el tercer intento para crear un logo para la red espirulina. Esta vez sabemos que será el definitivo puesto que algunas personas nos han comentado que ya estaban trabajando en ello.
A continuación la bases:

El logo:
Tiene que servir para identificar la red espirulina y sus objetivos.
Dado el caràcter internacional de la red es preferible que sea sin letra.
En el  caso de que el logotipo tenga letra, las propuestas se tendran que presentar en catalán i castellano.
Las letras que pueden aparecer son:

 • Como título: xarxa espirulina // red espirulina
 • Como subtítulo: xarxa internacional de cultivadores d’espirulina per la sobirania alimentària. // Red internacional de cultivadores de espirulina por la sobiranía alimentaria.

Los tempos:

Quedan abiertas la lluvia de propuestas hasta el día 20 de agosto a través del correo electrònico xarxaespirulina@moviments.net
Posteriormente se hará una revisión, i se presentarán las propuestas de foma pública.
Del 23 al 26 de agosto se passará a escoger el logo mediante un proceso de votación (mediante alguna plataforma virtual que ya se concretará en el moment).
El logo más votado será el escogido.

Taller espirulina València

    Sábado 8 de agosto

Introducción:
Presentación del taller y de la espirulina.
Propiedades nutricionales y porqué cultivar espirulina.
Conocer la espirulina al microscopio.

Necesidades para el cultivo de espirulina: el recipiente, el agua, la iluminación, la agitación, la temperatura y la alimentación.

14h Comida de traje.

Ejemplos de cultivo de espirulina: algunos ejemplos y comparaciones de productividades, costes de instalación, etc.

Día a día en el cultivo:
Fabricación del espirulímetro
Fase de crecimiento
Fase de Recolección
Diagnosticar cultivos de espirulina

        Domingo 9 de agosto

Casos prácticos: se abordarán algunos casos concretos para cultivar espirulina y dar la mejor opción. Trae la descripción de tu espacio y necesidades.

Software de cálculo de la productividad de la espirulina. Se explicará cómo ponerlo en marcha, qué parámetros afectan al cultivo, y cómo instalarlo.

Spiru-show: pequeño espectáculo de teatro participativo para terminar de asimilar conceptos. (Depende del tiempo y las personas).

Resumen Conclusiones Valoración.

Nota: puede ver algunas modificaciones menores en el contenido según el tiempo y el grupo.

Precio: El precio del taller lo decides tú. Para orientarte hemos estipulado un valor monetario en función de los costes de la Xarxa Espirulina.
Coste taller: 45€ (incluye: material didáctico + 20gr de espirulina seca ecológica + degustación espirulina)
Caste taller + kit de cultivo: 120€ ( incluye: material del taller + bomba de aire de 5W + tubo de conexión + temporizador analógico + termómetro + alimento para la espirulina + de 1 a 2 L de cepa de espirulina)


Una vez cubiertos los gastos de realización del taller los beneficios se utilizarán para autogestionar la investigación en el cultivo de espirulnia a pequeña escala así como la difusión de dichas investigaciones.

Lugar:

Casa Particular con piscina de Juan José Vicente
C/ La costera, 8 Massanassa, a 3km de València

Importante: CONFIRMAR ASSISTENCIA NECESARIA ANTES DEL 4 DE AGOSTO POR CORREO ELECTRÓNICO xarxaespirulina@moviments.net (o por teléfono: 647989270.)

Reorganitzant la xarxa 2015

Catalan[Castellano debajo]

Hola!

Després de la primera crida de reorganització de la xarxa (veure entrada), i la resposta d’algunes persones en col·laborar, aquí llistem de forma molt més concreta les tasques que creiem que s’haurien de dur a terme des de la Xarxa:

Gestió de la informació: espai web i imatge:

 • Migrar a wordpress.org per tal de tenir un hosting on poder instalar plugins com per exemple un fòrum.
 • Registrar redespirulina.net i xarxasespirulina.cat.
 • Canviar la cara a l’espai web per fer-lo més adequat a les tasques que està realitzant la xarxa, entenem que com a mínim:
  • Incloure un fòrum on tots els espirulinaires puguin comentar el desenvolupament dels seus cultius.
  • Ordenar i reestructurar l’apartat mediateca.
  • Que hi hagi un apartat d’events.
  • Traduir el web al castellà i al català, mitjançant el plugin wpml
 • Realitzar un logo per la xarxa.
 • Documentar el procés de cultiu amb un manual pràctic i senzill.

A nivell de recursos i adminsitratiu:

 • Crear una associació, simplement per tenir un organisme jurídic el qual permeti, entre altres tenir un número de compte, demanar ajudes i subvencions; però que no serveixi per supeditar les formes d’organitzar-se de la xarxa.
 • Obrir un número de compte a Triodos, o qualsevol altre banc que permeti operar i sigui “menos malo”.
 • Buscar finançament personal/empresarial/institucional sempre i quan vagi amb la lògica de la xarxa i no posi en entredit la forma de funcionar ni els principis.
 • Cercar persones que s’ocupin de la posada en marxa i posteriorment del manteniment de la xarxa.

Manteniment:

 • Coordinació general de la xarxa.
 • Dur la contabilitat de la xarxa.
 • Acollir les peticions de noves cultivadores. Enviaments de soques i kits de cultiu. Que cap espirulinaire amb ganes de cultivar es quedi sense espirulina.
  • Aquesta és una de les tasques més grans i que es pot descentralitzar. Per exemple, per biorregions, etc.
 • Tenir un o varis espais de referència on mantenir la soca pura i de bona qualitat.
 • Continuar investigant formes de cultivar l’espirulina a casa.
 • Enxarxar cultivadores artesanals d’arreu del planeta.
 • Enxarxarse amb altres organitzacions i països per tal de fer una xarxa internacional.
 • Organitzar una trobada anual, com a mínim, entre diferents espirulinaires. Quedaría bacant per aquesta tardor 2015.

Com es pot comprobar algunes tasques requereixen de finançament propi, per això una de les tasques prioritàries serà buscar aquest finançament.

Creiem que el gruix de les tasques es poden fer des de l’activisme i el voluntariat. Tot i això, no volem que torni a passar que la xarxa quedi deserta perquè les persones que ho estaven dinamitzant no tenien suficients recursos.

Per això, tothom qui vulgui ocupar-se d’alguna de les tasques descrites a sobre, agrairem que es fiqui en contacte a través del correu xarxaespirulina [at] moviments.net explicant què li agradaria fer i què necessita com a intercanvi. Posteriorment veure’m (a ser possible a la trobada de tardor 2015) si s’ha pogut arribar a finançar el projecte i com estan les tasques.

Moltes gràcies,

Xarxa espirulina.

[CASTELLANO]

Después de la primera llamada de reorganización de la red (ver entrada), y la respuesta de algunas personas en colaborar, aquí listamos de forma mucho más concreta las tareas que creemos que se deberían llevar a cabo desde la Red:

Gestión de la información: espacio web e imagen:

 • Migrar a wordpress.org para tener un hosting donde poder instalar plugins como por ejemplo un foro.
 • Registrar redespirulina.net y xarxasespirulina.cat.
 • Cambiar la cara al espacio web para hacerlo más adecuado a las tareas que está realizando la red, entendemos que como mínimo:
  • Incluir un foro donde todos los espirulinaires puedan comentar el desarrollo de sus cultivos.
  • Ordenar y reestructurar el apartado mediateca.
  • Que haya un apartado de eventos.
  • Traducir la web al castellano y al catalán, mediante el plugin WPML
 • Realizar un logo para la red.
 • Documentar el proceso de cultivo con un manual práctico y sencillo.


A nivel de recursos y adminsitrativo:

 • Crear una asociación, simplemente por tener un organismo jurídico el que permita, entre otras tener un número de cuenta, pedir ayudas y subvenciones; pero que no sirva para supeditar las formas de organizarse de la red.
 • Abrir un número de cuenta en Triodos, o cualquier otro banco que permita operar y sea “menos malo”.
 • Buscar financiación personal / empresarial / institucional siempre y cuando tenga la lógica de la red y no ponga en entredicho la forma de funcionar ni los principios.
 • Buscar personas que se ocupen de la puesta en marcha y posteriormente del mantenimiento de la red.


Mantenimiento:

 • Coordinación general de la red.
 • Llevar la contabilidad de la red.
 • Acoger las peticiones de nuevas cultivadores. Envíos de cepas y kits de cultivo. Que ningún espirulinaire con ganas de cultivar se quede sin espirulina.
 • Esta es una de las tareas más grandes y que se puede descentralizar. Por ejemplo, para biorregiones, etc.
 • Tener uno o varios espacios de referencia donde mantener la cepa pura y de buena calidad.
 • Continuar investigando formas de cultivar la espirulina en casa.
 • Enredarse cultivadores artesanales de todo el planeta.
 • Enredarse ​​con otras organizaciones y países para hacer una red internacional.
 • Organizar un encuentro anual, como mínimo, entre diferentes espirulinaires. Quedaría bacante para este otoño 2015.


Como se puede comprobar algunas tareas requieren de financiación propia, por eso una de las tareas prioritarias será buscar esta financiación.

Creemos que el grueso de las tareas se pueden hacer desde el activismo y el voluntariado. Sin embargo, no queremos que vuelva a ocurrir que la red quede desierta porque las personas que lo estaban dinamizando no tenían suficientes recursos.

Por ello, todo el que quiera ocuparse de alguna de las tareas descritas arriba, se puede poner en contacto a través del correo xarxaespirulina [at] moviments.net explicando qué le gustaría hacer y qué necesita como intercambio. Posteriormente veremos (a ser posible en el encuentro de otoño 2015) si se ha podido llegar a financiar el proyecto, las personas y en qué estado se encuentran las tareas

Muchas gracias,

xarxa espirulina

Taller cultiva tu espirulina Murcia Junio 2015

CANCELADO!!!

Los días 7, 8 y 9 de agosto habrá curso taller en Massanassa, València.

En breve presentaremos toda la información!

Taller cultiva la teua espirulina a Barcelona

Us presentem un taller que es durà a terme a Barcelona, durant uns quants dies en sessions pràctiques, per a totes les persones que vulguin conèixer el món espiral i començar a cultiva espirulina.

Diumenge 31 de Maig al matí, a Can Masdeu (com arribar-hi) (sessió oberta de 10:30h a 14h)

Introducció i presentació de l’espirulina a Can Masdeu.

Taller avançat de conreu d’espirulina: 3, 10 i 14 de Juny :

Dimecres, 3  de Juny  una sessió de 18h a 20h a Ecologistes (c/princesa, núm. 6 principal Barcelona ).

Expliquem en detall de la fase de creixement i repartim els kits i el conreu inicial.

Dimecres, 10 de Juny sessió de 18h a 20h a Ecologistes (c/princesa, núm. 6 principal Barcelona).

Compartim experiències en aquesta primera fase de creixement, problemes, dubtem, tornem a donar conreu si es necessari.

Dissabte, 13 de Juny sessió pràctica de recolecció a Can Masdeu (de 10:30h a 14h) pel matí.

Dinar “de traje” y per la tarda parlem d’instalacions, experiements, possibilitats sobre com fer-ho a la pròpia casa.

Costos:

 • 40€ per assistir al taller (inclou dossier de cultiu d’espirulina)
 • 100€ per assistir + kit de cultiu.

Inscripcions a través del correu: javimontellano@yahoo.es

 • Mínim 10 persones, màxim 20.

Taller ofert per en Javi Montellano, cultivador d’espirulina a escala familiar des de l’any 2006.

flyercultivoespirulina

Organitza:

 • Can Masdeu
 • Ecologistas en Acción, Barcelona
 • Xarxa Internacional de Cultivadores d’Espirulina per la Sobirania Alimentària.

+info:

Taller de introducción a la espirulina y presentación de la Red Internacional de Cultivadores de Espirulina por la Soberanía Alimentaria

31 de Mayo de 10.30 a 14 h. en Can Masdeu (www.canmasdeu.net) Como en todas las actividades del PIC (Punt d’Interacció a Collserola) no hay precio, sólo se pide una aportación para el mantenimiento del centro social. Tampoco hace falta inscribirse previamente.

Tanto si nunca has oído hablar de la espirulina como si ya sabes algo pero nunca te has planteado cultivarla, ven a la introducción, despeja tus dudas y si, te animas, puedes apuntarte al taller de cultivo o si quieres intentarlo por tu cuenta, te podemos proporcionar cultivo inicial con o sin un kit.

Para evitar muertes innecesarias de espirulina, sólo entregaré cultivo inicial a quien tenga las condiciones mínimas para cultivarla (un compresor de acuario + un lugar soleado).

Si ya sabes de la espirulina y la posibilidad de cultivarla en casa, incluso si lo has intentado alguna vez y no lo has conseguido, ven al taller de cultivo. Inscripciones hasta el Domingo 31 de Mayo al mail javimontellano@yahoo.es

Propongo que tengas como objetivo mínimo cultivarla del 3 al 14 de Junio. Necesitarás un compresor de acuario, varios recipientes preferiblemente de cristal y sobre todo, un lugar soleado durante la mayor parte del día y un rato para dedicarle cada mañana y poder echarle alguna mirada a lo largo del día (¡es perfecto si trabajas en casa!).

Taller avanzado de cultivo de espirulina

Miércoles 3 y 10 de Junio de 18 a 20 h. de Junio en Ecologistas en Acción (C/Princesa 6 Principal http://www.ecologistasenaccion.org). Sábado 13 de Junio de 10 a 14 h. jornada de recolección en Can Masdeu.

Precio: 40 euros. Incluye manual de cultivo, taller + kit de cultivo (1 l de espirulina, nutriente, compresor, tubos, difusor, temporizador y mall para filtrar) 100 euros.

El dinero recaudado una vez descontados los gastos se repartirá de la siguiente manera:

10% para Ecologistas en Acción

10% para Can Masdeu

40% para la Xarxa Espirulina Catalana (xarxaespirulina.wordpress.net)

40% para el tallerista Javier Montellano

En la primera sesión (Miercoles 3 de Junio de 18 a 20en el local de Ecologistas en acción) repartiremos los kits y el cultivo inicial (1 l). Hablaremos de cómo se usa el material y nos centraremos en lo necesario para que cada uno haga crecer a la espirulina en su casa durante la semana siguiente.

En la segunda sesión (Miércoles 10 de Junio, mismo horario, mismo lugar) compartiremos la experiencia de la primera semana de cultivo (¡es la fase más delicada!): problemas, dudas, detalles, material… encaso que sea necesario, volvemos a repartir cultivo inicial.

El Sábado 13 de Junio nos reunimos en Can Masdeu para cosechar el cultivo que inicié el 2 de Mayo. Después hablaremos de cómo continuar: quien no quiera seguir con el cultivo lo puede pasar a l@s cultivador@s que sí vayan a llegar a la fase de recolección.

Taller Cultiva tu espirulina Madrid

Después de un tiempo con poca actividad, es un placer volver a ofrecer talleres y cursos y renacer la Xarxa Espirulina / Red espirulina.

Les dejamos con la propuesta del taller de Madrid.

El fin de semana del 8 al 10 de mayo hemos organizado un taller en Madrid para las personas que quieren aprender a cultivar esta cianobacteria en casa.

Contenido:

Charla introductoria al mundo espiral (charla abierta)
Viernes 8 de Mayo a les 19h
Taller cultiva tu espirulina (inscripción previa necesaria, plazas limitadas):
Sábado desde las 10h a las 20h. Domingo desde las 10h a las 14h.

        Sábado

Introducción:
    Presentación del taller y de la espirulina.
Porqué cultivar espirulina.
Conocer la espirulina al microscopio.

Necesidades para el cultivo de espirulina: el recipiente, el agua, la iluminación, la agitación, la temperatura y la alimentación.

14h Comida de traje.

Ejemplos de cultivo de espirulina: algunos ejemplos y comparaciones de productividades, costes de instalación, etc.

Día a día en el cultivo:
Fabricación del espirulímetro
Fase de crecimiento
Fase de Recolección
Diagnosticar cultivos de espirulina

        Domingo

Casos prácticos: se abordarán algunos casos concretos para cultivar espirulina y dar la mejor opción. Trae la descripción de tu espacio y necesidades.

Software de cálculo de la productividad de la espirulina. Se explicará cómo ponerlo en marcha, qué parámetros afectan al cultivo, y cómo instalarlo.

Spiru-show: pequeño espectáculo de teatro participativo para terminar de asimilar conceptos. (Depende del tiempo y las personas).

Resumen Conclusiones Valoración.

Nota: puede ver algunas modificaciones menores en el contenido según el tiempo y el grupo.

Precio: El precio del taller lo decides tú. Para orientarte hemos estipulado un valor monetario en función de los costes de la Xarxa Espirulina.
Coste taller: 45€ (incluye: material didáctico + 20gr de espirulina seca ecológica + degustación espirulina)
Caste taller + kit de cultivo: 120€ ( incluye: material del taller + bomba de aire de 5W + tubo de conexión + temporizador analógico + termómetro + alimento para la espirulina + de 1 a 2 L de cepa de espirulina)


Una vez cubiertos los gastos de realización del taller los beneficios se utilizarán para autogestionar la investigación en el cultivo de espirulnia a pequeña escala así como la difusión de dichas investigaciones.

Lugar: Biblioteca del espacio de la Cooperativa Covijoven
C/ La Cenicienta, 13  MADRID
Renfe El Pozo.

Organiza:

 • Comissión de eventos de Yay@flautas de Madrid
 • Cooperativa Covijoven
 • Xarxa Internacional de Cultivadores de Espirulina por la Sobirania Alimentaria.

Inscripciones: Lola Garcia: 696669406 lolaga@digiworks.es

cartel madrid 2015
Por otro lado informamos que estamos planificando un taller en Barcelona finales de mayo, principios de junio, y faltarían algunas personas que puedan colaborar en la organización/difusión, etc.

Comunicat Xarxa Espirulina

El següent comunicat vol explicar una mica el què ha passat el darrer any 2014 a la xarxa espirulina, així com transmetre les conclusions i propostes per aquest 2015.
Referent a les activitats.
L’any 2014 van cessar gairebé totes les activitats de la xarxa espirulina degut a una sobrecàrrega de feina de les dos persones que estaven coordinant la xarxa de manera voluntària (l’Elena i en Joan).
Tot i que gairebé no es van fer activitats públiques, el portal web segueix rebent moltes visites (550 vistes al mes de mitjana), i les demandes d’informació, soques i kits per començar a cultivar no ha disminuït, sinó que s’ha mantingut. Entenem que l’espai web s’ha convertit en un referent del cultiu familiar d’espirulina tant a nivell català, espanyol i sud-americà. A nivell econòmic.
La xarxa espirulina sempre ha funcionat a preu lliure, aquest no és sinònim de gratuït, però moltes vegades ens trobem que el treball, xerrades, kits, soques oferts per la xarxa es menyspreen degut a que no tenen un preu fixat i establert.
A nivell de balanç econòmic, val a dir que amb el preu lliure mai hi ha hagut beneficis, però tampoc grans pèrdues i quan hi han set aquestes han set assumides per les dos persones de coordinació.Reflexió d’en Joan i l’Elena:
Per una banda no podem dedicar més hores de forma voluntària a la xarxa ni fer-nos càrrec de la distribució de kits, doncs la vida porta nous escenaris i en l’escenari actual no és viable dedicar-hi més hores, ja que això es converteix en una càrrega.
Per altra banda encara ens sentim il·lusionats, no només amb els propis cultius d’espirulina familiar, sinó en poder participar en la xarxa col·laborant i transmetent tota la informació necessària.
Finalment tot i no tenir temps/disponibilitat en les tasques de coordinar la xarxa espirulina, abastir soques, etc; ens agradaria i esperem que hi hagi una continuïtat al projecte de la xarxa espirulina.

Propostes i perspectives per aquest any 2015.
Després d’aquest any de poca activitat, replantejament; hem pensat les següents propostes:

 • En quan a la repartició de kits de cultiu:
  • Creiem que s’han continuar repartint en el format anterior (soca, aliment, bomba, tub i termòmetre) i afegir-hi el manual d’instruccions, i un temporitzador.
  • Que aquest tingui un preu obert de 75€/kit amb despeses d’enviament incloses.
  • El significat de preu obert implica que es pugui negociar i adaptar a cada persona segons les seues necessitats.
  • Centralitzar l’enviament de material en alguna part del territori espanyol.
  • Obrir la porta a que les soques s’enviïn des del mateix punt o bé des d’un altre indret.
  • Establir un període d’entrega de soques de febrer a agost per exemple. (pels països europeus…)
  • Altres possibles passos:
   • Obrir un centre logístic a Amèrica del Sud des d’on hi ha moltes peticions.
   • Obrir un centre logístic a França des d’on també hi han peticions.
 • En quan al web:
  • Creiem que és necessari millorar-lo en molts punts:
   • Traduccions
   • Instal·lació d’un fòrum
   • Reunir la informació
   • Receptes
   • etc
  • Escollir un nom “exemple.net”
 • A nivell humà:
  • Es necessita com a mínim una persona que s’ocupés de la coordinació de la compra/enviament de kits de cultiu. Es proposa que aquesta persona rebi una petita assignació per les tasques fetes.
  • Es necessita una xarxa de persones compromeses a guardar la soca durant l’hivern. És recomanable que aquestes persones hagin tingut casos d’èxit en guardar la soca durant un hivern en bon estat.
  • Més endavant es necessitarien una persona també en els següents indrets:
   • Illes Canàries
   • Amèrica del sud (especialment Argentina, Perú, Xile o Colòmbia)
   • Europa (França, itàlia o portugal)
 • Investigació i desenvolupament:
  • Portem 6 anys cultivant espirulina i no ho sabem pas tot!
  • El kit de cultiu és molt bàsic i funcional, tot i que les persones podem arribar a ser molt despistades.
  • Les persones comencen a tenir bons resultats a partir del segon any de cultiu.
  • Estem treballant amb un kit de cultiu amb pla inclinat que presentarem aquesta primavera.

Finalment:

Fem aquest missatge públic per que puguis participar mitjançant comentaris en l’estructuració de la Xarxa Internacional de Cultivadores d’Espirulina per la Sobirania Alimentària.
Si hi ha persones amb una disponibilitat i voluntat de formar part de l’equip de coordinació podeu fer arribar un correu a xarxaespirulina@moviments.net expressant la vostra il·lusió.
Addicionalment afegir que aquesta primavera de moment hi ha previst:

 • Xerrada sobre què és l’espirulina i com cultivar-la en el marc del festival Own Spirit Festival el dia 3 d’abril a les 9 del vespre.
 • Seminari de dos dies sobre el cultiu d’espirulina a Madrid els dies 9 i 10 maig Lloc: per concretar.
 • Si vols organitzar un taller de cap de setmana pots enviar un correu a xarxaespirulina@moviments.net

Moltes gràcies i moltes abraçades en forma d’espiral!
Elena i Joan

Clase magistral en Sóller

La próxima clase magistral de espirulina se dará en la finca de SOLLER de Carlos Arbona, el lunes 11 a las 10h.

Para saber como llegar a la finca pueden llamar al teléfono: 651152252.

IV Trobada Espirulinaire a Mallorca

cartell trobada v3Ja tenim aquí la trobada anual. Aquest any tindrà lloc a la illa de Mallorca, els dies 9 i 10 de novembre. Allí ens trobarem amb espirulinaires il·lustres com el Lázaro i el Carles. I  comptarem com a estrella invitada, Gilles Planchón, amb més de 30 anys d’experiència com a cultivador i autor del llibre La Spiruline por tous.

El dissabte ens dedicarem a ficar la Xarxa al dia, experiències de cultiu, valoració de l’any, propostes de millora i plans de futur. El diumenge estarà reservat per al cultiu d’espirulina a l’interior i, entre tots, acabarem de perfilar un kit per cultivar a l’interior d’una casa.

També tenim programades altres xerrades per conèixer l’espirulina:

 • Dimecres 6 a les 18h:  Centre Cultural Puig de Sant Pere
 • Dijous 7 a les 19h: Real Biogranja
 • Divendres 8 a les 19h: Local Ecoxarxa de Mallorca

I el dilluns en Gilles ens farà una classe magistral sobre el cultiu d’espirulina en el seu medi natural. Ens explicarà la importància de la selecció de l’inòcul,  el cultiu en la fase exponencial i com reduïr l’ús d’adobs (N, P, K), i ens ensenyarà a fer unes anàlisis simples per saber l’estat en que es troba la nostra estimada espirulina.

Us hi esperem a tots. Hi han bitllets des de Barcelona a 30 €.

Tancament d’enviaments. IV Trobada la vista

Arriba el fred a les cases de les espirulinaires i amb ell cada cop costa més que les espirulines es vagin multiplicant, ens preparem per l’hivern, pel llarg hivern, i això fa que s’hagin de tenir en compte uns certs paràmetres i precaucions. Tot i això, encara no és moment d’hivernatge, però tampoc és moment de començar a cultivar l’espirulina.

Aquesta necessita una temperatura mínima de multiplicació de 20ºC i a hores d’ara (inici tardor) ja no es sol dóna a la península ibérica. Així doncs, a partir d’ara donem per tancada l’etapa d’enviament de soques fins la primavera de l’any vinent!!

Tot i això, com sempre, deixem la porta oberta  si alguna persona es vol centrar en cultius a l’interior, o si creu que a la zona geogràfica on habita es pot superar els 20ºC de l’aigua (és recomana que la mitjana de les temperatures diurnes sigui superior a 23ºC per a que això és doni…).

Spiru-show a Pujarnol 2013

Spiru-show a Pujarnol 2013

Per altra banda, anem fent passets, i aquesta ja serà la IV temporada espirulinaire que donem per tancada! I tot i que encara falta més d’un mes, anunciem que els propers dies 9-10 de Novembre tindrà lloc la IV Trobada Espirulinaire a Mallorca!

Fem una crida a totes les cultivadores a participar, a banda dels temes de fer xarxa i compartir experiències, el diumenge es dedicarà a parlar del micro-cultius a l’interior!!

Pels interessats podeu contactar amb la xarxa per la logística tot i que ben aviat penjarem més informació!!

Salutacions i fins ben aviat!!

Jornada espirulinaire a Pujarnol (Banyoles)

El proper cap 10 i 11 d’agost hi ha preparades les jornades per la Sobirania Alimentària a Som Comunitat, Pujarnol.

Dissabte 10 Agost: Presentació del projecte Som comunitat així com de l‘Art du Soleil, treball voluntari i cinefòrum a la fresca de les alzines de Som.

Diumenge 11 Agost: Jornada espirulinaire: què és l’espirulina, propietats, com cultivar-la. Taller de cultiu, recol·lecció i tast d’espirulina. I per acabar: SPIRU-SHOW: teatre participatiu espirulinaire!

El diumenge es procedirà amb el repartiment habitual de soques d’espirulina i kits per començar a cultivar.

COM ARRIBAR-HI:

Les jornades es duran a terme a la Torre de Pujarnol, municipi de Porqueres, a prop de Banyoles (GIRONA) al Camí de Pujarnol a Rocacorba km 6,2

Ubicació al mapa: http://goo.gl/maps/Fxqrq
Us esperem!!HI ha lloc per acampar per qui ho necessiti!!
Com sempre totes les activitats, inclós el menjar, es podran gaudir a preu lliure!
cartell spirulina

4a temporada en marxa!

La xarxa va evolucionant i no para de créixer. Comencem aquesta 4a temporada amb la il·lusió del primer dia però amb una mica més d’experiència.

La novetat principal és que hem penjat uns formularis per agilitzar els enviaments. Els podeu trobar amb català, castellà i angles.
Us recordem que podeu trobar tota la informació que disposem a l’apartat “mediateca“.

Demà dijous sortiran els enviaments dels formularis que hem rebut fins ara. La espirulina viatjarà a Alacant, Barcelona, Madrid, Granada, Sevilla, León, Almeria, Pontevedra i La Corunya.

Per útlim, actualitzem l’agenda:

  • 17 i 18 de maig: Taller i muntatge d’un cultiu per la comunitat, a la Casa Lung Ta, a prop d’Olot.
  • 19 de maig: Xerrada, Taller per a construir una bassa casolana  i espiru-show a les Jornades de Vilaritg, on també hi hauran tallers de Tsampa (tècnica Tibetana de boles de superaliment per substituir un àpat) i de Nendo-Dango (llavors recobertes d’argila)
  • 22 de maig: Xerrada al centre E + B, centre paisatgístic d’Eibissa. Durant tota la setmana es farà el muntatge d’un cultiu per a 15 persones.
  • 19 de juny: Xerrada a la Biotiga de Lleida.
150512 enviament

El kit preparat per sortir

Tres anys fent xarxa!

[CATALÀ]   CASTELLANO–>LINK

Fa tres anys, després d’una vista a l’ERA Architecture (enllaç), vam tornar carregats d’il·lusió cap a casa i vam decidir compartir un dels coneixement que havíem après en aquell indret: el cultiu d’espirulina per l’autoconsum.

Allí també vam aprendre a situar l’espirulina en una visió holística. Ens vam donar compte que no podem desvincular l’espirulina dels moviments socials. L’espirulina es considerada el millor aliment del món segons la FAO, així doncs, segons la Xarxa no s’hauria de poder comercialitzar amb ella. L’alimentació és un dret propi de les persones i per tan no es pot comercialitzar amb el menjar mentre hi ha persones que moren de  gana.

Amb aquesta filosofia, potser utòpica, amb una mica d’incertesa, i amb cabassos d’il·lusió, vam decidir explorar amb altres formes de funcionament. Així vam començar a crear la xarxa entre amics, oferint l’espirulina com un bé de la natura, resignats a vendre-la; compartint els coneixements com quelcom del qual no se’n pot traure un profit; i vam fer nostra la frase que diu: “L’espirulina ni es compra ni es ven, l’espirulina s’auto-cultiva i es regala!”

Tres anys després fem un balanç que supera de totes totes les espectatives inicials: més de 150 persones han començat un cultiu familiar, més de 1500 visites mensuals al web i , espirulinaires presents arreu de la península ibèrica, i també en diversos països europeus, i aquest any les soques també estan arribant a l’amèrica del sud.

Per altra banda, també volem fer un balanç que de vegades és invisible, i aquest resulta de la il·lusió que veiem despertar en nosaltres mateixes i en les persones del voltant cada cop que expliquem les formes de cultiu, i especialment quan compartim la filosofia, aquella que inicalment semblava utòpica. Com hem repetit vàries vegades, totes les activitats i materials de la Xarxa són gratuïts, o més ben dit a preu lliure; cadascú decideix aportar el que vol o el que pot, sense quantificar cap dels intercanvis; Un canvi de paradigma que ens porta cap al bé comú, com a únic final del camí, on no hi ha lloc a l’individualisme solitari, o al lucre especulatiu.

Per últim,  fem una crida a totes les persones que així ho desitgin en col·laborar económicament amb la Xarxa. En la pròxima entrada detallarem el perquè d’aquesta crida, si ja en tens ganes pots fer la donació mitjançant Paypal en aquest enllaç. Per altres mètodes de pagament contacta amb nosaltres.

Sopar spirulinaire tardor 2012

Sopar spirulinaire tardor 2012

ESPIRULINAIRES A GRANADA!

La xarxa té l’honor d’ assistir a  I JORNADAS DE AGRICULTURA Y SEMILLAS LOCALES el 20 i 21 D’ OCTUBRE, que organitza la Fundación Escuela de Solidaridad.

És una trobada de persones i colectius amb interessos i coneixements sobre les pràctiques hortícoles, per a millorar el sistema de producció alimentaria a l’hort i posar en pràctica els nous coneixements en un nou terreny.

Hi hauran xerrades, tallers, intercanvi de llavors, ecologia i, com no, espirulina!

Està tothom invitat!

Allí ens trobarem amb el Francisco de Martos, un espirulinaire que fa més de 10 anys que va començar a cultivar!

Novetats III Trobada Espirulinaire

Com cada any,  finalitzarem la temporada amb la IIIa Trobada Espirulinaire

Hi ha un canvi de data, la trobada serà finalment el DISSABTE 29 de SETEMBRE a la ciutat de Lleida!

L’ horari previst és:

12:00 benvinguda i visita per la ciutat (pels que vingueu de fora)

14:00 dinar

17:00 assamblea: punts a tractar

 • Experiències de cultiu
 •  Balanç de la temporada
 •  Desentralització de la xarxa
 •  Novetats i resultats noves experimentacions (cultiu d’interiors)
 • Propostes de millora

20:00 Pre-estrena del documental

20:30 Recullida d’espirulina

21:00 Sopar i tast dels diferents cultius

00:30 Festes de Tardor – Concert de Txarango i Pastorets Rock (per qui vulgui continuar la festa)

Totes les propostes són benvingudes. Si podeu recullir espirulina, porteu-ne, que farem un tast i veurem les diferències!

Us esperem a tots a Corts Catalanes, 51 1r pis!

III trobada espirulinaire

Ens plau d’anunciar-vos la IIIa trobada espirulinaire la propera tarda del diumenge 30 de setembre DISSABTE 29 DE SETEMBRE a Lleida.

Es vol aprofitar la trobada per:

 • Explicar les experiències de cultiu.
 • Fer un balanç de la temporada: espirulinaires feu arribar com es troba el cultiu
 • Novetats a la xarxa: documentals, reestructuració, cultius a l’hivern, etc.
 • Fer un tast d’espirulina fresca.

Tothom és benvinguda!

La trobada serà al carrer corts catalnes, 51, 1r pis. Cal dir que duran el cap de setmana es la Fira de tardor de la ciutat de Lleida, així que qui vulgui venir amb antelació sols fa falta comunicar-ho, es disposa d’espai per dormir.

Per tothom qui ho vulgui també pot venir a l’hora de dinar, i així ja anirem calentant.

IIa trobada espirulinaire

Mòduls de cultiu d’espirulina a casa

Ja està disponible el projecte: Diseño de módulos de producción a pequeña escala de Spirulina (Artrhospira plantensis), o bé “Mòduls de cultiu d’espirulina a casa”

El projecte consta d’una part descriptiva de 100 pàgines i 100 pàgines més d’annexos.  A dins podreu trobar què és, quins usos i quins son els principals factors que afecten al creixement de l’espirulina. Finalment s’han proposat cinc formes diferents de cultivar espirulina que donen resposta a cinc situacions de contorn diferents.

Podeu descarregar el:

 • Document base: Castellà 215 pag. DESCARGAR
 • Presentació power point: Castellà 25 pag. DESCARGAR

Mòdul 4. Cultiu en tubs rígids

Mòdul 1. Cultiu simple Helena

Mòdul 5. Cultiu en interiors

Des de la xarxa estem assajant els mòduls 4 i 5 i en breu penjarem els resustats. També estem recopilant imatges del diferents cultius d’arreu ja sou uns quans que ens l’heu fet arribar, i els que no ho heu fet, us animem a fer-ho!

 

Us deixem amb alguns extractes del document:

 1. CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

La Spirulina es una cianobacteria filamentosa no diferenciada, autótrofa, también reconocida como alga verde-azul, y que deriva su nombre de la naturaleza helicoidal o en espiral de sus filamentos. Se cultiva principalmente debido a su alto valor nutricional. Puede cultivarse fácilmente en sistemas acuosos abiertos, naturales y artificiales, en los que el medio de cultivo líquido contiene sales como el bicarbonato de sodio, que contribuyen en favor de la alcalinidad del medio, uno de los factores determinantes en la producción, junto a la temperatura y la iluminación.

La motivación principal para realizar el proyecto es estudiar la viabilidad de la producción de Spirulina para el auto consumo y brindar la oportunidad del consumo de Spirulina fresca, inexistente en el mercado en este estado debido a sus dificultades de conservación.

Por tanto el objetivo principal de este proyecto es estudiar, diseñar y comparar diferentes módulos de producción de Spirulina a pequeña escala.

Durante el diseño de los módulos se ha tenido en cuenta los factores que afectan directamente a la producción de biomasa (iluminación, temperatura, agitación, salinidad, pH, etc) y otros factores como la comodidad del usuario, la limitación de espacio y los costes de instalación y mantenimiento.

El proyecto está estructurado en cinco capítulos y cinco apéndices.

En el capítulo 2 se ha definido las características generales, propiedades y usos y las características del cultivo de Spirulina.

A continuación, en el capítulo 3, se han estudiado diversos sistemas para definir el recinto, uniformar los tricomas, recolectar la biomasa y aumentar la productividad y estabilidad del cultivo. De cada tipo de sistema descrito se ha realizado un estudio comparativo sobre la viabilidad técnica y económica.

En el capítulo 4 se presenta el diseño de diferentes módulos de producción que responden a diferentes condiciones de contorno.

Finalmente en el capítulo 5 se exponen las conclusiones.

En el Apéndice I se detalla el funcionamiento del programa de cálculo spirpac-f utilizado para el cálculo de productividad en los distintos módulos y análisis comparativos.

En el Apéndice II se encuentran los valores climatológicos utilzados para calcular la productividad según el caso. La valores climatológicos corresponden a las regiones de Madrid, Barcelona y Santa Cruz de Tenerife.

En el Apéndice III, IV y V se describen el pliego de condiciones, planos y presupuesto de los distintos módulos diseñados.”

 

 • Los producción familiar no cuenta con una posterior comercialización. Surge de la necesidad de un consumidor que quiere a la vez ser el productor de sus alimentos. Necesita de manuales, cursos, espacio y tiempo libre para llevar a cabo el cultivo. La producción familiar compite con las otras formas de producción debido a la omisión del proceso de conservación (secado principalmente) que es el principal encarecimiento del proceso productivo en los otros tipos de cultivo.

Para terminar, otra diferencia entre los distintos métodos de producción se encuentra en el vocabulario utilizado: los productores industriales suelen llamarse “ingenieros” o “científicos”; el diseñador de la explotación es un “técnico”; y Spirulina es producida en “explotaciones” o “laboratorios”.

En el cultivo familiar o artesanal el personal está compuesto por “cultivadores de algas”, “activistas”, “espirulinaires” o “investigadores en el terreno”. Ésta última designación indica que los investigadores trabajan directamente sobre el terreno o en laboratorios improvisados, en todo caso, un poco alejados del mundo universitario y de sus medios técnicos.

Esta diferencia de vocabulario revela claramente la existencia de un agujero entre los distintos tipos de cultivo y en el enfoque al uso de las potencialidades de Spirulina.

Inaguració projecte Ishtar

Les dates per començar amb els cultius d’espirulina (pels cultius a l’escterior a l’hemisferi nord) gairebé arriben a la seua fi.

Tot i això el dia 28 de Juliol la Xarxa també estarà present a la Fira fora del temps del projecte Ishtar a Olot.

Horaris:

 • 15h Xerrada: què és l’espirulna
 • 16h Taller sobre com cultivar-la
 • 18h SPIRU-SHOW: Peça de teatre participatiu.

Lloc: Olot. Com arribar-hi

La xarxa arriba a Madrid

Els dies 9 i 10 de Juliol la xarxa espirulinaires farà acte de presència a Madrid.

 • El dilluns 9 a les 20:30h a Esta es una plaza (link, c/ doctor furquet 24, barrio lavapies) es farà una presentació del cultiu a petita escala de l’espirulina
 • El dimarts 10 a les 12h es farà la lectura del projecte de la universitat titulat: Diseño de módulos de producción a pequeña escala de Spirulina. En la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED (c/ Juan del Rosal, 12, Aula por concretar).

Nous espirulinaires

Aquesta primavera el nombre d’espirulinaires ha crescut i la marea verd-i-blava s’ha estés per Toledo, Galicia, Barcelona, Sevilla, Balaguer, Pallars, Mallorca, Eivissa, Tarragona i Madrid.

Us presentem el cultiu del Jordi, amb tot a punt per a començar.

i a l’Aleix, espirulímetre en mà, ben orgullós del seu cultiu.

Manual resumido i Dra. Spiral

Nova aportació de més material per cultivar l’espirulina.

 • Manual (muy resumido) sobre como cultivar les espirulina. VERSIÓN CASTELLANO. Traducció d’en Joan i Anne.ENLLAÇ
 • Apunts de la Dra. Spiral. Enllaç

Agenda:

 • Presentació de la Xarxa i taller sobre com cultivar l’esirulina a Nantes (França) Dilluns 11 de juny a les 20h a Le chat noir, Nantes.

Del cultiu d’espirulina, al canvi de paradigma

Tal i com es comenta a les diferents presentacions de la xarxa, i en els diferents textos informatius, l’objectiu de la xarxa va més enllà que un simple cultiu d’espirulina.

Es proposa un cultiu d’espirulina com una eina més per caminar cap a la sobirania alimentària, és a dir, com una eina més per autoproduir el nostre propi menjar, per trencar amb el sistema econòmic (producció, distribució, consum) actual, i retrobar el gust i el saber per auto-abastir-nos de les necessitats bàsiques.

Per un altre costat, sabem que els problemes de l’actual sistema van més enllà dels sistema econòmic. Estem immersos en una crisi de valors, on l’egoisme marca la nostra forma d’acció per sobre de les altres. Des de la xarxa també volem contribuir al canvi aportant el petit gra d’arena necessari. És per això que tot el que és fa des de la xarxa és gratuït, o també dit, té un preu lliure. És a dir, és sempre la persona que rep el que decideix què i com aportar.

Aquesta forma d’auto-finançar-se va lligada amb aquest canvi de mentalitat. La xarxa no retribueix a cap persona per fer les activitats (presentacions, coordinació, traducció, etc), i aquest és un principi que volem mantindre. És a dir s’emmarca dins del voluntariat, o el treballar per plaer. És per això de vegades no donem a l’abast a atendre totes les peticions, i demanem a la gent que quan detecten que falta alguna cosa, s’impliquin per a que això no sigui un problema (responsabilitat col·lectiva).

Per altra banda, la xarxa mai demana res a canvi quan dóna. Sempre és la persona qui rep la qui pren aquesta responsabilitat. Habitualment repartim els kits de cultiu ( poden constar des de l’inòcul d’espirulina, fins a l’alimentació mineral, una bomba d’aire, termòmetre, tub transparent, etc) gratuïtament. Però atenció! gratuïtament no vol dir que no tingui un cost**. Si la xarxa pot continuar abastint de kits de cultiu, és perquè altres persones anteriorment s’han implicat i han donat (ja sigui temps, diners, o bons pensaments) un acte imprescindible per que la roda continuï girant.

El balanç actual ens fa ser molt optimistes i ens anima a continuar endavant. Estem fent les coses des del cor i així ho continuarem fent.

**El cost de cada kit complet en euros és d’uns 25€ (any 2013). Aquí i incloem les despeses de material (on l’empresa tecnocultivo.com ens fa descompte per la causa) i les despeses d’entrega. Les despeses de personal son incalculables a la vegada que innecessàries de comptabilitzar.

Enlace traducción CASTELLANO

Estarem a la Fira d’Alimentació de Balaguer

Podeu consultar el programa  i més informació a  http://firaslow.wordpress.com/edicio-2012/visitant/

El taller d’espirulina és dissabte 2 a les 20:00 hores a la cuina.

Seguim amb l’olejada verd-i-blava

Actualitzem l’agenda:

Divendres 27 d’abril 20h Banc del temps de la Bordeta (Lleida)

 • Presentació i introducció al cultiu, després pica-pica.

Dissabte 29 d’abril  a partir de les 11:30h a Salas de Pallars Jornada Espirulinaire

 • Matí: Xerrada + cata + taller
 • Migda: sopar deporti: porti vostè aixo, jo porto allò
 • Tarda: Spiru-show

Diumenge 6 d’abril: 17h La mekánica. Sabadell.

 • Xerrada + taller
 • Spiru-show

Dilluns 7 d’abril: 17 h. Aureas social. Barcelona +info

 • Xerrada-taller
 • spiru-show

Actualització manual (molt resumit) de cultiu d’espirulina

Actualitzem el manual molt resumit de cultiu d’espirulina

DESCARREGAR

Fem la crida a si algú vol traduir-ho al castellà (L’arxiu editable el podeu trobar aquí) (a altres llengües també son benvingudes…).

Jornada Espirulinaire Almacelles

Jornada Espirulinaire el 22 d’abril a Almacelles: xerrada+taller+dinar+teatre.

Incripcions: sorribas@cazur.es o bé 647989270.

Reportatge fotgràfic Capdesaso.

L’espirulina ja fa camí cap a diferents punts de la península ibèrica: madrid, lugo, orense, valència, catalunya, etc.

Estem intentant crear un base de dades on es geolocalitzin tots els espirulinaires d’arreu. No volem utilitzar google per fer-ho (ni formularis, ni mapes) Si algú coneix alguna alternativa (open street map, zoho, etc) Ens ho podria fer arribar.

Dates confirmades:

 • 22 d’abril. Jornada Espirulinaires a Almacelles, Parc de les olors. De les 10h fins les 18h (xerrada, taller, dinar i teatre)
 • 27 d’abril. Xerrada: “Què és l’espirulina. Introducció al cultiu” Banc del temps de la Bordeta
 • 29 d’abril. Jornada Espirulinaire a Salàs de Pallars.

Arrenca la temporada a Rurales Enredadxs

La tercera temporada d’espirulinaires comançarà a Capdesaso (Huesca), en el marc de la IIa trobada Rurales Enredadxs.

La segona trobada d’enredadxs compta amb el suport del poble de Capdesaso que s’ha volcat en la iniciativa de les Jornades. Ja hi ha un grup de persones que estan treballant per rehabilitar  i acondicionar els espais per a que aquest dissabte 31 de març comenci la trobada. Més de 400 persones inscrites, més de 65 tallers proposats, i carretades d’il·lusió, esperança i coneixement lliure.

El taller sobre com cultivar l’espirulina es te previst que sigui el dimarts 3 d’abril a la tarda, i des de la xarxa recomanem l’assistència a les infinites activitats que es duran a terme des del dissabte 31 de març fins el diumenge 8 d’abril a Capdesaso.

Podeu trobar tota la informació de la trobada a Capdesaso a l’espai web:  Ruralesenredadxs.org

 

Preparant la IIIa temporada

La primavera sembla que comença a arribar i amb ella  IIIa temporada d’espirulinaires.

ACTIVITATS: Per totes les associacions (o persones individuals) que estiguin interessades en el cultiu les propostes que fem aquesta temporada son:

 • Xerrada: Què és l’espirulina i com cultivar-la? Presentació dels aspectes nutricionals i breu introducció als mètodes de cultiu. Duració entre 45min i 1:30h
 • Taller: Cultivar l’espirulina a casa. Resum dels factors que afecten al creixement. Quines formes hi ha de reproduir el medi, com alimentar-la, com augmentar la productivitat i casos concrets de cultiu. Duració entre 1h i 2h
 • Barreja de les anteriors: L’espirulina. Coneixer-la, cultivar-la, menjar-la. Presentació general (45min) Factors de creixement i llocs on cultivar-la (45min) Com arrencar un cultiu en funció de les necessitats del assitents (balcó, terrassa, hort, etc)
 • Teatre Spiru-show: Obra de teatre participativa amb clau humorística on es repasa la vida de l’espirulina i l’espirulinaire. (35min) És necessari que el públic tingui uns coneixements mínim.
 • L’espirulina mòbil: presentació del cultiu en una furgoneta autosuficient. En breu més informació.

A banda continuem oferint el kit de cultiu a tothom qui ho vulgui per començar a cultivar a les xerrades. (inòcul + bomba d’aire + tub silicona + termòmetre + temporitzador + aliment)  Com sempre des de la prespectiva de l’economia del donar. (hem habilitat un espai on poder rebre donacions monetàries clic aquí)

A tothom qui ho desitgi li podem fer arribar el inòcul per començar a cultivar (no s’envia la resta de material ja que és fàcilment adquirible a qualsevol botiga d’aquaris i augmenta el cost de transport). Enguany seguim treballant en les varietats Lonar i Paracas. Contacta per veure com ho podem fer.

Animem a tothom en ficar-se en contacte per concretar l’organització de diferents activitats, a l’hora que s’ofereixen les activitats en l’art de compartir també es demana una seriositat de les entitats local que organitzin l’event.

ORGANITZACIÓ:

L’objectiu de la Xarxa és ser el més plural possible, per això és necessària una descentralització i connexió entre xarxes.

Des de l’embrió de la Xarxa Internacional proposem seguir creixent de forma descentralitzada i autogestionada sempre respectant els principis de la gratuïtat dels inòculs d’espirulina i el coneixement lliure. Esperem que ben aviat  hi hagi nous embrions en altres regions amb ganes de fer xarxa, i així continuar amb els espirulinaires, les espirulinaires, les spirulinières, spirulinators, etc.

Ben aviat mapejarem els actuals cultius que tenim constància existents en diferents bioregions de Illes Balear, Franja de ponent, Barcelona, Lleida, Delta de l’Ebre, Galícia, Aude (França), Vall d’Albaida (València) Així que si ets una cultivadors envia’ns una mica d’informació sobre com avença el teu cultiu.

MATERIAL PER CULTIVAR:

Estem treballant en la recopilació i traducció de tot tipus de bibliografia que tracti el cultiu de l’espirulina (en qualsevol llengua) Així podrem crear un bona base de recursos a l’espai del web. Si en diposes o vol col·laborar en traduccions organització, envia correu a: xarxaespirulina@moviments.net

Experiències Sadhana Forest, Auroville

Primera part del video que ens cedeix Gilles Planchon de la seva estada a Auroville.

L’espirulina i la sobirania alimentària [CAST]

 

Ensayo: “Espirulina como herramienta para la Soberania Alimentaria”

Realizado por Helena Saracho en Junio del 2011.

L’espirulímetre

Aquí tenim dos fotos d’un espirulímetre que ens fa aribar en Pep des de les Terres de l’Ebre.
L’espirulímetre és l’aparell que s’utilitza per mesurar la densitat d’espirulina. Aquest sempre consta d’un fons blanc, i un regle que serveix per indicar la profuniditat que ha arribat el fons blanc abans de desaparèixer.

En aquest cas, l’originalitat d’en Pep l’ha porta a utilitzar un yogurt foradat pel centre, amb els centímetres escrits a la part de dins.

En la primera imatge es pot veure com el fons blanc encara és visible, però a la segona imatge ja no es visible, per tan ja sabrem la densitat d’espirulina anotant el cm que indica l’espirulímetre

Ja comença l’època de recol·lecció

Aquí tenim l’espirulinaire Javi, que ens fa arribar la seua recolecció d’espirulina, i és que l’època de recol·lecció ja ha començat en molts indrets!

Vitamina B-12 i Actualització manual curt.


Ja hem actualitzat el manual (molt resumit) de cultiu d’espirulina.

Com a novetat hi ha l’aparició dels valors per utilitzar l’aigua de cendra, l’aigua de mar i el pipí pel cultiu d’espirulina. També cal dir, com ja queda plasmat a l’espai “materials per cultivar,” que sense uns coneixement previs sobre el cultiu d’espirulina, aquest manual pot resultar una mica difús…

També hem de comentar que poc a poc s’avança amb les traduccions, gràcies a tota la gent que s’està fent seu el projecte.

Us deixem amb la traducció del que podem trobar al llibre Aspectes Nutricionels de Jacques Falquet sobre el tema de la Vitamina B12 i una ampliació amb la seua opinió personal i consulta d’altres fons com la Viquipedia.

La Vitamina B12, o cobalamina, és una vitamina hidrosoluble. Té un paper clau en el funcionament normal del cervell i del sistema nerviós, i per a la formació de la sang. (Viquipedia)

S’ha de subratllar la quantitat excepcional de la Vitamina B12 (cobalamine) que és, de lluny, la vitamina més difícil d’obtenir dins un règim sense carn ja que cap altre vegetal corrent en conté. Derminat segons l’antic mètode estandar, l’espirulina en seria quatre vegades més rica que el fetge cru, recomant com de les millors fonts. No obtant això existeix una controvèrsia degut a la biodisponibilitat real del complex B12 de l’espirulina per l’home.  (Aspects Nutritionnels, 2006)

Según mi conocimiento (de Jacques Falquet) sobre el tema, podemos resumir la problemática “espirulina-B12” de la siguiente manera:

 • Una proporción variable (pero fuerte) de vitamina B12 presente en la espirulina es, de hecho, un análogo (o análogos) desprovisto(s) de la actividad B12 en l@s human@s.
 • Esta proporción varía según la espirulina analizada
 • Los análogos de B12 existen en numerosos productos alimenticios y se pueden detectar naturalmente en el plasma humano.
 • La vitamina B12 presente en los complejos vitamínicos puede convertirse espontáneamente en análogos no asimilables.
 • El peligro real de los diferentes análogos de B12 se desconoce en la actualidad (no hay ningún estudio clínico serio)
 • La literatura científica no ilustra ningún problema relacionado con los análogos de B12 de la espirulina (en más de 30 años de consumo de espirulina en países industrializados).
 • La población de Kanem, (donde la espirulina es consumida tradicionalmente) no parece afectada por problemas específicos (si bien la anemia perniciosa es mortal y sus síntomas son espectaculares).

De todos modos, ante la ausencia de certezas claras, y en base a los resultados de un estudio reciente, yo (Jaques Falquet) desaconsejaría la espirulina como fuente de B12, lo cual no exime esta cianobacteria de tener otras propiedades nutritivas excepcionales. Podemos comprobar que según este estudio, la chlorella sí es una fuente aceptable de B12, aunque debemos tener en cuenta sus dificultades para ser digerida.

Agenda d’activitats Maig-Juny:

Dimecres 25 de maig a les 19h a la Sala d’Actes del Campus d’ETSEA de la Universitat de Lleida es farà una xerrada introductòria al cultiu d’espirulina. Organitza Col·lectiu Agroecològic de la UdL

Dissabte 4 de juny a les 15h a Roquetes (a l’entrar a lo poble, casal hort de cruells) i emmarcada en el  mercat d’intercanvi que tindrà lloc a la mateixa població una horeta més tard. 5 de juny a les 12h. Encara per les terres de l’ebre es farà un taller pràctic sobre el cultiu.

Dijous 9 de juny a les 19:30h al local de Lo Fato (dr combelles, 48) de Lleida Es farà una xerrada introductòria al cultiu i posterioment es farà un sopar amb el que cadascú hagi portat per compartir.

Dissabte 18 de juny a les 18h. Benigànim (València) Es passarà una vesprada explicant com cultivar l’espirulina a casa d’en David i l’Ana. Detalls de l’esdeveniment en breu.

Nou passos, nous cultius

Després de l’èxit del cap de setmana espirulinaire, on gairebé 10 persones noves es van ficar a cultivar espirulina, ja hem procedit a adquirir més kits de cultiu des de la Xarxa.

Volem demanar moltes gràcies a tothom qui va participar als tallers,  i va col·laborar en fer possible que poguem tornar a fer una altra comanda de material.

Nous reptes es mostres, i el calendari poc a poc anem actualitzant.

En breu actualitzarem el manual curt de cultiu, (faltarà gent per traduir-lo al castellà, anglès, francés, etc) incloent, el cultiu amb aigua de cendra i aigua de mar.

Us deixem amb les fotografies que ens han fet arribar dos espirulinaires:

Cultiu en fase de creixement Maig 2011. LLeida

Dos cultius al balcó.

Properes xerrades:

Lleida Dimecres, 25 de Juny 19h Campus ETSEA (UdL) Sala d’actes.

Lleida Dijous 9 de Juny 19:30h Lo Fato (c/combelles, 48 Lleida)

Lo Delta. Roquetes 4 de Juny a les 17h  (Casal Cultural Hort de Cruells, al entra a lo poble) i 5 de Juny (per concretar)

Benigànim (València) 18 de Juny

Cap de setmana espirulinaire

Aquest cap de setmana es presenta força mogut per la xarxa amb dues xerrades-taller.

Dissabte 14 de maig a Vilafranca del Penedés, coincidint amb les Fires, al local de l‘Ecoxarxa del Penedés. (carrer Martorell, 28 al barri l’Espirall) a les 11:00h i reprenent les activitats a les 16:30h.

L’horari detallat es presenta de la següent manera:

11:00h. Presentació de la Xarxa. Coneixem l’espirulina: Història i efemèrides. Aspectes nutricionals. Perquè cultivar-la a casa.

13:30h Pausa per dinar. Podrem dinar plegats o cadascú a casa seua. Qui vulgui quedar-se, parem taula amb el que cadascuna aporti

16:30h  Com cultivar-la: Quins son el factor que afecten al cultiu? Estudi de casos concrets. A l’acabar emporta’t la “llavor” i el kit per començar a cultivar.

Diumenge 15 de maig a Can Masdeu (Barcelona, Veure com arribar-hi), emmarcat dins les activitats del Punt d’Interacció de Collserola.

L’horari es presenta de la següent manera:

11:45h Benvinguda. Coneixem l’espirulina: Història i efemèrides. Aspectes nutricionals. Perquè cultivar-la a casa.

14:00h Pausa per dinar. Per qui ho vulgui podrà aprofitar per dinar a Can Masdeu a un preu mòdic.

16:30h  Com cultivar-la: Quins son el factor que afecten al cultiu? Estudi de casos concrets. A l’acabar emporta’t la “llavor” i el kit per començar a cultivar.

Us esperem a qualsevol dels dos llocs! Si voleu conèixer els pròxims events podeu consultar el calendari. I si en voleu organitzar un: xarxaespirulina[at]moviments.net

Creixement de l’espirulina

Aquí tenim l’espirulinaire Isa cultivant-la al mig de la montanya aragonesa fa un parell d’estius.

Oda a las cianobacterias

Cuántos seres vuestro alba lamentaron
Aquel verde pigmento os hizo fuertes
Envidió el cruel fagótrofo esa suerte
y en uno fuisteis dos. Se os entregaron
los océanos, campos y los ríos.
A cambio a Urano disteis el celeste
y a Gea el tono verde de sus huestes.

Harto pequeñas sois, pero tal brío
tenéis, que la molécula creada
en la fragua de cíclopes no aguanta
vuestra fuerza y quebrada es por las hadas
para hacer vida de ella. El agua canta,
náyades en su seno son mimadas
que corrientes heladas amamanta.

Eduardo Jubera

L’espirulina més a prop

Aquí tenim unes imatges de la nova varietat d’espirulina arribada  de França vista de molt apropet:

spirulina 64 augments

espirulina 160 augments

160 augments: varietat paracas

 

160 augments: paracas i lonar

espirulina 640 augments

La nova espirulina també es va extenent arreu. Aquí hi ha un foto d’uns nous cultivadors al Baix Maestrat (Castelló)

Inici de cultiu

També actualitzem el calendari. Aquest dijous dia 15 d’abril a les 19:30h tindrà lloc una xerrada sobre el cultiu d’espirulina emmarcada a la III setmana de lluita contra els transgènics i per la sobirania alimentària.

Noves varietats d’espirulina

Continua llegint

Earth food spirulina

Us presentem llibre que hem trobat navegant per internet.

Es tracta de llibre earth food spirulina

En aquest llibre explica com “aquesta alga blava-verda pot transofrmar la teua salut i la del planeta” Primer es centra en l’origen així com en les propietats nutricionals de l’espirulina, totes les vitamines, minerals que s’han trobat mitjançant rigurosos estudis científics. Després explica com aquesta alga pot contribuir a millorar la nostra salut: reduint el colesteral i el símptomes premenstrual, prevenint contra l’anèmia, el càncer, etc.  i després explica les noves utilitats que se li estan trobant.

A continuació explica el perquè també és beneficiós pel nostre planeta el cultiu d’aquesta alga, donada la gran quantitat de CO2 que absorbeix i la poca necessitat d’aigua, i per últim mostra alguns exemples de cultiu a gran escala.

Aquest llibre està escrit en Anglès i constra de 97 pàgines amb imatges. L’hem afegit també als enllaços.

Per altra banda ja estem començant a concretar tallers i xerrades sobre l’espirulina. Si tens interès en organitzar-ne una al teu poble, barri, o ciutat, simplement comunica’ns-ho a través del correu electrònic. Tots els serveis de la xarxa espirulina són gratuits.

Calentant motors

La temporada de cultiu d’espirulina està a punt de començar!

Hem incoporat una nova eina al web com és el calendari! Allí podràs veure les activitats que van duent a terme els espirulinàires! Si tens ganes de conèixer la forma de cultivar aquesta microalga des d’una prespectiva artesanal, ficat en contacte a través del nostre mail: xarxaespirulina [at] moviments.net  i mirarem de concretar algun dia.

 

Ara us deixem amb un article elaborat per la Universidad Autónoma del Estado de México on amb vuit pàgines explica l’ús tradicional i actual de l’espirulina. Per als qui els agradi el món científic aquest és bon un document ben referenciat. Enllaç (Castellà 2006 8 pàgs)

 

També aprofitem per comentar que durant els pròxims quinze dies farem una visita exprés a França (un parell de dies al pirineu nord) per buscar una altra varietat d’espirulina. Si et vols apuntar estàs convidada!

Primera reunió d’espirulinàires

Aquest divendres 21 de gener ha tingut lloc la primera reunió d’espirulinàires a Lleida.

La reunió va transcórrer amb tota la normalitat i al final, com no podia ser d’altra manera vam tastet de l’espirulina que guardàvem congelada!

Podeu consultar l’Acta de la primera reunió d’espirulinàires. Deixem aquí també la versió NO definitiva de la declaració de principis espirulinàires:

Declaració de principis espirulinàires.

Esborrany pendent d’aprovació

La Xarxa Internacional de Cultivadors d’Espirulina per la Sobirania Alimentària neix amb l’objectiu de divulgar l’espirulina cultivada a petita escala i de forma artesana per tal de poder disposar d’una alimentació sana, saludable, autosuficient i de forma respectuosa amb l’entorn.

Reivindiquem que l’alimentació és un dret propi de les persones, i no es poden considerar els aliments com a béns de mercat.

L’espirulina ha contribuït, i contribueix, juntament amb altres microorganismes, en fer possible la vida amb aquest planeta gràcies a l’enorme captació de CO2 que ella transforma amb oxigen. Gràcies a les seues propietats nutricionals també ha contribuït, i contribueix, en facilitar una dieta sana i equilibrada, sent conscients que l’espirulina és prescindible per a tal.

Considerem que l’espirulina forma part dels béns comuns de la humanitat, com l’aire, la terra, l’aigua, etc., que no poden entrar dins la política del comerç. Es per això que l’espirulina ha de ser distribuïda de forma gratuïta a tothom que així ho desitgi per tal de poder-la cultivar.

 

S’ha de matitzar que els espirulinàires no donem suport al consum indiscriminat d’espirulina. Sino que recolzem el consum i cultiu d’espirulina com una eina per caminar cap a la sobirania alimentària individual i col·lectiva.

 

Les activitats, materials, informació i documentació provinents dels espirulinàires sempre seran entregats de forma gratuïta a tothom que així n’expressi el seu desig i es consideri oportú.

Creiem també que els intercanvis han de ser bidireccionals per tal de ser efectius. Des de la Xarxa sempre es dóna sense esperar res a canvi, proposant que sigui l’altra part qui escolleixi la reciprocitat d’aquest intercanvi.

 

Les espirulinàires,    Gener 2011

 

 

Declaració de principis espirulinàires.

 

 

La Xarxa Internacional de Cultivadors d’Espirulina per la Sobirania Alimentària neix amb l’objectiu de divulgar l’espirulina cultivada a petita escala i de forma artesana per tal de poder disposar d’una alimentació sana, saludable, autosuficient i de forma respectuosa amb l’entorn.

Reivindiquem que l’alimentació és un dret propi de les persones, i no es poden considerar els aliments com a béns de mercat.

L’espirulina ha contribuït, i contribueix, juntament amb altres microorganismes, en fer possible la vida amb aquest planeta gràcies a l’enorme captació de CO2 que ella transforma amb oxigen. Gràcies a les seues propietats nutricionals també ha contribuït, i contribueix, en facilitar una dieta sana i equilibrada, sent conscients que l’espirulina és prescindible per a tal.

Considerem que l’espirulina forma part dels béns comuns de la humanitat, com l’aire, la terra, l’aigua, etc., que no poden entrar dins la política del comerç. Es per això que l’espirulina ha de ser distribuïda de forma gratuïta a tothom que així ho desitgi per tal de poder-la cultivar.

 

S’ha de matitzar que els espirulinàires no donem suport al consum indiscriminat d’espirulina. Sino que recolzem el consum i cultiu d’espirulina com una eina per caminar cap a la sobirania alimentària individual i col·lectiva.

 

Les activitats, materials, informació i documentació provinents dels espirulinàires sempre seran entregats de forma gratuïta a tothom que així n’expressi el seu desig i es consideri oportú.

Creiem també que els intercanvis han de ser bidireccionals per tal de ser efectius. Des de la Xarxa sempre es dóna sense esperar res a canvi, proposant que sigui l’altra part qui escolleixi la reciprocitat d’aquest intercanvi.

 

Les espirulinàires,    Gener 2011

 

 

Declaració de principis espirulinàires.

 

 

La Xarxa Internacional de Cultivadors d’Espirulina per la Sobirania Alimentària neix amb l’objectiu de divulgar l’espirulina cultivada a petita escala i de forma artesana per tal de poder disposar d’una alimentació sana, saludable, autosuficient i de forma respectuosa amb l’entorn.

Reivindiquem que l’alimentació és un dret propi de les persones, i no es poden considerar els aliments com a béns de mercat.

L’espirulina ha contribuït, i contribueix, juntament amb altres microorganismes, en fer possible la vida amb aquest planeta gràcies a l’enorme captació de CO2 que ella transforma amb oxigen. Gràcies a les seues propietats nutricionals també ha contribuït, i contribueix, en facilitar una dieta sana i equilibrada, sent conscients que l’espirulina és prescindible per a tal.

Considerem que l’espirulina forma part dels béns comuns de la humanitat, com l’aire, la terra, l’aigua, etc., que no poden entrar dins la política del comerç. Es per això que l’espirulina ha de ser distribuïda de forma gratuïta a tothom que així ho desitgi per tal de poder-la cultivar.

 

S’ha de matitzar que els espirulinàires no donem suport al consum indiscriminat d’espirulina. Sino que recolzem el consum i cultiu d’espirulina com una eina per caminar cap a la sobirania alimentària individual i col·lectiva.

 

Les activitats, materials, informació i documentació provinents dels espirulinàires sempre seran entregats de forma gratuïta a tothom que així n’expressi el seu desig i es consideri oportú.

Creiem també que els intercanvis han de ser bidireccionals per tal de ser efectius. Des de la Xarxa sempre es dóna sense esperar res a canvi, proposant que sigui l’altra part qui escolleixi la reciprocitat d’aquest intercanvi.

 

Les espirulinàires,    Gener 2011

 

 

Menció a “les petites nouvelles”

En Jean Paul Jourdan és un cultivador d’espirulina francés que ha desenvolupat molts projectes de cultius artsenals o semi artesanals per Europa i Àfrica. És autor del llibre  “Cultivez votre spiruline. Manuel de culture artisanale de la Spiruline” (en procés de traducció pels espirulinàires) en què mostra d’una forma íntegra, detallada i la vegada senzilla com cultivar la pròpia espirulina.

També escriu el que son les petites notícies de l’espirulina. Un seguit d’articles que tenen relació amb l’espirulina, i que n’expliquen les novetats, curiositats, projectes per tot el món, etc.

És en aquesta revisteta, concretament en la del mes d’octubre on apareix una referència sobre la Xarxa Internacional de Cultivadors d’Espirulina per la Sobirania Alimentària.

Per altra banda aquest divendres vespre tindrà lloc una reunió a Lleida de la Xarxa. Qui vulgui venir sols ho ha de comentar, i li explicarem com arribar-hi.

També comentar que ja hem començat les traduccions. tot i això encara queda bastanta teca per traduir, així que si domines el francés i en tens ganes, seràs més que benvinguda en aquest viatge en forma d’espiral!

I un últim apunt que ens agradaria compartir; i és que ja hem superat les 1000 visites diferents acumulades. Tot un èxit pels pocs mesos de vida del blog!

Nou manual de cultiu des de Xile

Continuem fent xarxa! Aquest cop, travessant l’oceà atlàntic, arribem fins a Xile.

Gràcies a l’article publicat en la revista athanor sobre com cultivar espirulina vam poder contactar amb Francisco Ayala, qui molt amablement ens ha fet arribar aquest document. Un altre manual de cultiu però amb una prespectiva més científica i sense ser una manual engorrós, ja que només té 20 pàgines. Té un especial interés l’explicació sobre els factors físics i químics que afecten al creixement de l’espirulina

Per altra banda, aprofitem per comentar que ja hem començat amb les traduccions i tenim bastanta feina! Si saps francés i vols formar part acitva del projecte traduint una pàgina, dos o les que et vingui  de gust, fes-nos-ho saber enviant un correu a xarxaespirulina@moviments.net

Taula de valors nutricionals

Son molts els aspectes nutricionals que ens animen a menjar espirulina per tal de seguir una dieta equilibrada i sense cap carència.

Aquí us deixem amb una taula que, de forma molt resumida, conté un recull de les diferents propietats de l’espirulina: proteines, vitamines, amonoàcids, minerals, etc.

Traduccions

Ajuda!

Tenim bastanta informació nova sobre els cultius d’espirulina, però ens trobem amb el problema de que majoritàriament es troba en francés.

Estem buscant alguna persona una mica entesa en la llengua que li agradés donar un cop de mà amb les traduccions?

Dr. Espiral

Què dius què tens?  No t’ha tocat el sol avui?  T’ha sortit una gran mucostiat blanca?  No vols dormir al carrer perque fa massa fred!?

No patiu! Aquí està el Dr. Espiral que intentarà resoldre tots els dubtes i problemes que pugueu tenir amb el cultiu d’espirulina.

 

Dr. Espiral: Em de recordar que l’espirulina és cianobacteri, és a dir un ésser viu! Per tal s’haurà de cuidar i mimar com a tal!

Hi ha cinc factors bàsics que determinen la salut de l’espirulina. L’agitació del medi de vida, la il·luminació o més ben dit l’ombratge, la temperatura, l’aliment que hi reafegim, l’amor que li poguem donar. Aquestos factors son la clau per que l’espirulina gaudeixi de plena salut. Si per alguna raó, l’espirulina se’ns fica malalta, no patiu, aquí està el Dr. Espiral que intentarà donar-vos la resposta el més breu possible.